Návod "DZS Elektřina" - page 67

© 2013 Didaktik s.r.o.
65
E 1.3 Elektrický obvod - opakování
Materiál :
2 modul připojení
3 modul přímé vedení
2 modul vedení T
3 modul vedení L
2 modul vypínač
2 modul s objímkou E10
2 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení :
Jsou-li otevřené oba vypínače, nesvítí žádná žárovka.
Uzavře-li se S1, rozsvítí se žárovka L1.
Uzavře-li se S2, rozsvítí se žárovka L2.
Jsou-li uzavřené oba vypínače, rozsvítí se obě žárovky L1 a L2.
Výsledek :
Na základě tohoto zapojení je opakováno pochopení elektrického obvodu; je pozorován tok proudu.
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...215
Powered by FlippingBook