Návod "DZS Elektřina" - page 68

© 2013 Didaktik s.r.o.
66
E 1.4 Přepínač
Materiál :
2 modul připojení
2 modul přímé vedení
4 modul vedení L
2 modul přepínač
1 modul s objímkou E10
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. V uvedené poloze vypínačů se žárovka nerozsvítí. Je-li stisknut
například na vstupu jednoho prostoru jeden z obou vypínačů, uzavře se elektrický obvod buď přes horní nebo přes
dolní vedení; žárovka se rozsvítí.
Je-li stisknut jeden z obou vypínačů na druhé straně - například při opuštění jednoho prostoru, elektrický obvod se
přeruší.
Výsledek :
Zapojení ukazuje funkční způsob přepínače. K tomu jsou nezbytné dva trojpólové vypínače.
S rozdílnými polohami vypínačů se zkouší : Při kterých polohách vypínačů svítí žárovka?
Je-li stisknut jeden z obou vypínačů, žárovka se rozsvítí; je pozorován elektrický obvod. Při opětovném
stisknutí jednoho z obou vypínačů se elektrický obvod znovu přeruší.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...215
Powered by FlippingBook