Návod "DZS Elektřina" - page 69

© 2013 Didaktik s.r.o.
67
E 1.5 Je voda z vodovodního potrubí vodičem proudu ?
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul s objímkou E10
1 modul LED červený
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka 250 ml
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Nádobka na elektrolýzu se naplnění vodou a postaví se na stolík. Oba držáky se zástrčným kolíkem se
zastrčí do modulu vedení L přerušeného a uhlíkové elektrody se sevřou v držácích.
Obě uhlíkové elektrody se ponoří do vody a uzavřou elektrický obvod. Při konstrukci pokusu se nejdříve použije
žárovka. Při použitém napětí 20 voltů se žárovka nerozsvítí.
Potom se žárovka nahradí světelnou emisní diodou. Světelná emisní dioda se rozsvítí.
Poznámka :
Světelná emisní dioda byla použita jako citlivý indikátor intenzity elektrického proudu.
Výsledek :
Voda z vodovodního potrubí je špatným vodičem proudu.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...215
Powered by FlippingBook