Návod "DZS Elektřina" - page 7

© 2013 Didaktik s.r.o.
5
Úvod - návody k pokusům
(elektřina a magnetismus)
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z oblasti elektřiny, magnetismu a elektrostatiky. Je určena
především k demonstračním soupravám „DE900-1A DZS Elektřina 1“, „DE900-2A DZS Elektřina 2“, „DE900-3A DZS
Elektřina 3“ a „DE900-4M DZS Elektromotory“ dodávaných naší firmou Didaktik s.r.o.
v pokusech je výčet materiálu rozdělen na 2 skupiny oddělené prázdným řádkem. První skupina je materiál,
který je součástí souprav. Druhá skupina je materiál, který není součástí souprav, a kde se předpokládá, že
tyto součástky, popřípadě měřící přístroje nebo zdroje škola vlastní. Ve výpisu materiálu je za popisem
uvedeno číslo boxu (v první části návodu). Nutným příslušenstvím je také „DE920-1A DZS Panel propojovací“
a pokud není tato tabule upevněna pevně např. na stěně, tak také „DZS Stativový materiál“.
v některých pokusech je nutný měřící přístroj (V, A, Ohm). Pokud škola nevlastní panelový měřící přístroj
určený k zasunutí do propojovací tabule, pro pokus je nutné tento přístroj nahradit modulem „Vedení
přerušené“ a připojit na tento modul externí měřící přístroj.
Pár slov o firmě
Firma Didaktik
®
je tradičním dodavatelem učebních pomůcek pro všechny typy škol. Firma vznikla v roce 1993
jako výhradní zastoupení firmy Didaktik družstvo pro Českou republiku, která se zabývá vývojem a výrobou učebních
pomůcek přes 30 let a v současné době zaměstnává přes 350 zaměstnanců. Výrobky jsou určeny nejen pro český a
slovenský trh, ale převážná část (asi 90%) se jich vyváží do zemí Evropské unie, především do německy mluvících
zemí.
Naše učební pomůcky používají v současné době stovky základních a středních škol a jsou taktéž využívány k
přípravě budoucích pedagogů na vysokých školách. Hodnota učebních pomůcek dodaných na naše školy od vzniku
společnosti přesahuje desítky milionů korun. Fyzikální pomůcky vyráběné firmou Didaktik jsou vyvinuty především ve
spolupráci s rakouskou firmou NTL, kterou zastupujeme v ČR, a je zárukou vysoké kvality. O ní svědčí i některá
ocenění z výstav jako i skutečnost, že v našemu výrobnímu závodu byl udělen certifikát kvality ISO 9001.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků a pokud je to možné,
samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat a pod Vašim vedením přinese žákům
nové poznatky s fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...215
Powered by FlippingBook