Návod "DZS Elektřina" - page 70

© 2013 Didaktik s.r.o.
68
E 1.6 Cukr a sůl - vodič nebo nevodič ?
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul s objímkou E10
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka 250 ml
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
sůl
cukr
Uspořádání pokusu :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Oba držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a uhlíkové elektrody se
sevřou v držácích.
Pokus :
1. Nádobka na elektrolýzu se naplní solí. Elektrický obvod se uzavře prostřednictvím uhlíkových elektrod, které
jsou ponořeny do soli.
2. Nádobka na elektrolýzu se naplní cukrem a pokus je opakován.
Výsledek :
Žárovka nesvítí, sůl a cukr v pevném skupenství nevedou proud.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se naplní vodou. Do vody se přidá a rozmíchá špička lžičky cukru.
Výsledek :
Žárovka nesvítí, roztok cukru je nevodičem.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se naplní vodou. Do vody se přidá a rozmíchá špička lžičky soli.
Výsledek :
Žárovka se rozsvítí, roztok kuchyňské soli vede elektrický proud.
Poznámka :
Také roztoky jiných pevných látek ve vodě (šumivé tablety, atd.) mohou být přezkoušeny na svoji vodivost.
Výsledek :
Solné roztoky jsou dobrými vodiči elektrického proudu.
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...215
Powered by FlippingBook