Návod "DZS Elektřina" - page 71

© 2013 Didaktik s.r.o.
69
E 1.7 Kyselé a zásadité roztoky jsou vodičem proudu
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul s objímkou E10
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 modul vedení L přerušené
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka 250 ml
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
ocet
citrón
malinová šťáva
salmiak (chlorid amonný)
Uspořádání pokusu :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Oba držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a uhlíkové elektrody se
sevřou v držácích.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se naplní octem. Obě uhlíkové elektrody se ponoří do kapaliny a uzavřou elektrický obvod.
Napětí je tak dlouho navyšováno, dokud se nerozsvítí žárovka.
Výsledek :
Ocet (kyselina octová) je elektrickým vodičem.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se naplní menším množstvím vody a přidá se do ní šťáva z citrónu. Napětí je opět tak dlouho
navyšováno, dokud se nerozsvítí žárovka.
Výsledek :
Také kyselina citrónová rozpuštěná ve vodě je elektrickým vodičem.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se opět naplní trochou vody. V ní se rozpustí salmiak. Opět je napětí tak dlouho navyšováno,
dokud se nerozsvítí žárovka.
Výsledek :
Také alkalické roztoky jsou vodičem proudu.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se dobře vymyje a naplní se malinovou šťávou. Napětí je navyšováno. Žárovka nemůže být
rozsvícena.
Výsledek :
Malinová šťáva je nevodičem.
Pouze kyselé a zásadité roztoky jsou elektrickými vodiči.
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...215
Powered by FlippingBook