Návod "DZS Elektřina" - page 72

© 2013 Didaktik s.r.o.
70
E 1.8 Je zemina vodičem nebo nevodičem ?
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul LED červený
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 modul vedení L přerušené
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka 250 ml
1 miliampérmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
zemina (kaktusová zemina)
Uspořádání pokusu :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Oba držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a uhlíkové elektrody se
sevřou v držácích.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se naplnění suchou zeminou (kaktusovou zeminou). Obě uhlíkové elektrody se ponoří do
zeminy a uzavřou elektrický obvod. Napětí je pomalu navyšováno. Světelná emisní dioda se nerozsvítí, miliampérmetr
neukazuje žádný tok proudu.
Poznámka :
Světelná emisní dioda se rozsvítí při výkonu přibližně 12 mW. Ampérmetr se dodatečně použije k světelné emisní
diodě jako kvantitativní indikační přístroj proudu.
Výsledek :
Suchá zemina je nevodičem.
Pokus :
Nyní je do nádobky na elektrolýzu naplněné zeminou přidávána voda, dokud není zemina dobře prosáknuta. Při tom
zůstává nastaveno napětí na 20 voltů. Světelná emisní dioda se rozsvítí, miliampérmetr ukazuje odpovídající intenzitu
elektrického proudu.
Výsledek :
Vlhká zemina je elektrickým vodičem; soli rozpuštěné ve vodě vyvolávají vedení proudu.
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...215
Powered by FlippingBook