Návod "DZS Elektřina" - page 73

© 2013 Didaktik s.r.o.
71
E 1.9 Člověk - vodič nebo nevodič?
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul LED červený
1 modul vedení L přerušené
2 držák se zástrčným kolíkem
1 miliampérmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Oba držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení
L přerušeného.
Dotkne-li se člověk současně obou držáků se zástrčným kolíkem libovolnými dvěma prsty, uzavře elektrický obvod.
Napětí je navyšováno tak dlouho, dokud se nerozsvítí světelná emisní dioda. Také ukazovaná hodnota na
ampérmetru vypovídá, že člověk je elektrickým vodičem.
Výsledek :
Člověk je elektrickým vodičem, jehož odpor je daný především odporem pokožky.
Příliš velké intenzity proudu mohou být pro člověka nebezpečné. Proto smějí děti manipulovat pouze s
napětími maximálně 24 voltů, lépe ještě s napětími nanejvýš 12 voltů.
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...215
Powered by FlippingBook