Návod "DZS Elektřina" - page 76

© 2013 Didaktik s.r.o.
74
E 1.12 Vedení proudu ve vodě z vodovodního potrubí
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
1 miliampérmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Nádobka na elektrolýzu se naplní vodou a postaví se na stolík. Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí
do modulu vedení L přerušeného, do tohoto se upnou uhlíkové elektrody. Uhlíkové elektrody musejí být do vody dobře
ponořeny.
Nejdříve se pokus provede se stejnosměrným napětím.
Výsledek :
U (V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
I (mA)
0, 3
0, 7
1, 0
1, 5
1, 9
2, 3
2, 8
3, 1
3, 6
4, 0
6, 3
8, 2
10, 6
Voda z vodovodního potrubí je vodičem proudu. Intenzita elektrického proudu stoupá se vzrůstajícím napětím.
Pokus :
Předchozí série měření je opakována se střídavým napětím.
U (V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
I (mA)
0, 1
0, 1
0, 4
0, 8
1, 4
1, 9
2, 4
2, 8
3, 3
3, 8
6, 2
8, 6 11, 1
Také při použití střídavého napětí je voda z vodovodního potrubí vodičem proudu; intenzita elektrického proudu
stoupá se vzrůstajícím napětím.
Poznámka :
Hodnoty se liší na základě solí rozpuštěných ve vodě. U série provedených pokusů je třeba při nízkých napětích
nejdříve pozorovat pomalejší nárůst intenzity elektrického proudu u střídavého proudu.
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...215
Powered by FlippingBook