Návod "DZS Elektřina" - page 77

© 2013 Didaktik s.r.o.
75
E 1.13 Vedení proudu v deionizované vodě
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení T
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 modul vedení L přerušené
2 držák se zástrčným kolíkem
1 voltmetr
1 miliampérmetr
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Nádobka na elektrolýzu se naplní deionizovanou nebo destilovanou vodou a postaví se na stolík. Držáky
se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a do tohoto se upnou uhlíkové elektrody. Uhlíkové
elektrody musejí být do vody dobře ponořeny. Nejdříve se přivede stejnosměrné napětí. Stejnosměrné napětí je
pomalu navyšováno.
Výsledek :
Teprve při napětí 20 voltů ukazuje miliampérmetr hodnoty stejnosměrného proudu od 0, 2 mA do 0, 3 mA. Opakované
měření mikroampérmetrem přináší výsledky :
U (V)
5
10
15
20
I (mA)
0,05
0,1
0,15
0,2
Pokus :
Namísto stejnosměrného napětí se použije střídavé napětí.
Výsledek :
Výsledek měření je shodný s výsledkem předcházejícího pokusu.
Celkový výsledek :
Deionizovaná voda je - také jako destilovaná voda - velmi špatným vodičem proudu, avšak žádným izolátorem.
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...215
Powered by FlippingBook