Návod "DZS Elektřina" - page 78

© 2013 Didaktik s.r.o.
76
E 1.14 Elektrická vodivost roztoku soli a cukru
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
1 modul vedení L přerušené
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 voltmetr
1 miliampérmetr
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
sůl, cukr
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Nádobka na elektrolýzu se dobře vypláchne deionizovanou
nebo destilovanou vodou a postaví se na modul se stolíkem. Uhlíkové elektrody se pevně sevřou do držáků se
zástrčným kolíkem a toto se vloží do modulu vedení L přerušeného. Nádobka na elektrolýzu se naplní deionizovanou
vodou, ve které se rozpustí trocha (špička nože) cukru.
Výsledek :
Tok proudu je srovnatelný s tokem v deionizované vodě; cukr k vodivosti nepřispívá. Roztok cukru je prakticky
nevodičem.
Pokus :
Roztok cukru se vylije z nádobky na elektrolýzu, nádobka se opět naplní deionizovanou vodou. Přidá se a rozpustí
trocha (špička nože) kuchyňské soli. Předcházející pokus je opakován.
Výsledek :
U (V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I (mA)
1, 7
4, 6
9, 2
14, 1
23, 7
36
49
62
75
Série měření ukazuje, že tento slaný roztok - jako také všechny ostatní - představuje dobrý vodič proudu. Intenzita
elektrického proudu však nevzrůstá lineárně, nýbrž silněji. Současně se vzrůstající intenzitou elektrického proudu
vyskytuje na obou elektrodách stále silnější tvorba plynu.
Poznámka :
Po odpojení zdroje napětí ukazuje voltmetr stejnosměrné napětí přibližně 1, 5 voltů. Vytvořila se potenciální diference
mezi elektrodami. Oddělí-li se od tohoto oba spojovací vodiče vedoucí ke zdroji napětí a spojí se navzájem, protéká
výbojový proud, vyrovnávací napětí mezi oběmi uhlíkovými elektrodami klesá.
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...215
Powered by FlippingBook