Návod "DZS Elektřina" - page 79

© 2013 Didaktik s.r.o.
77
Pokus :
Předcházející pokus je opakován se střídavým napětím.
Výsledek :
U (V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I (mA)
11, 5
21, 0
30, 8
41, 0
51, 8
61, 8
72, 8
84, 0
95, 5
Také při střídavém proudu je slaný roztok dobrým vodičem. Růst intenzity elektrického proudu nastává lineárně, po
odpojení zdroje napětí se mezi uhlíkovými elektrodami nevyskytuje žádná potenciální diference.
Poznámka :
Obraz křivky může být také ovlivněn procesem rozpouštění NaCl v H
2
O.
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...215
Powered by FlippingBook