Návod "DZS Elektřina" - page 80

© 2013 Didaktik s.r.o.
78
E 1.15 Vedení proudu v kyselém roztoku
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení T
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 modul vedení L přerušené
2 držák se zástrčným kolíkem
1 voltmetr
1 miliampérmetr
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
ocet
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Nádobka na elektrolýzu se dobře vypláchne a postaví se na
stolík se zástrčnými kolíky. Potom se naplní 5%-ní kyselinou octovou nebo kuchyňským octem. Držáky se zástrčným
kolíkem se zastrčí do zdířek modulu vedení L přerušeného, uhlíkové elektrody se upnou do držáků se zástrčným
kolíkem. Pokus se nejdříve provede se stejnosměrným napětím. Stejnosměrné napětí je navyšováno a odečítá se
ukazovaná hodnota na miliampérmetru.
Výsledek :
U (V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I (mA)
1, 4
2, 5
3, 8
5, 3
6, 7
8, 1
9, 5
11, 5
12, 7
20, 5
Kyselina octová je - jako všechny kyseliny - dobrým vodičem proudu. Růst intenzity elektrického proudu nenastává
lineárně, se vzrůstající intenzitou elektrického proudu se vyskytuje živý vývoj plynu na pozitivním pólu, méně živý vývoj
plynu na negativním pólu.
Pokus :
Předcházející pokus je opakován se střídavým napětím. Střídavé napětí je navyšováno, odečítá se ukazovaná
hodnota na miliampérmetru.
Výsledek :
U (V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I (mA)
2
4
6
7
8
10
11, 5
13, 5
13, 5
17
Se stoupajícím střídavým napětím nastává poněkud lineárnější růst intenzity elektrického proudu.
Celkový výsledek :
Kyselina octová je - jako všechny kyselé roztoky - dobrým vodičem proudu.
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...215
Powered by FlippingBook