Návod "DZS Elektřina" - page 82

© 2013 Didaktik s.r.o.
80
E 1.17 Elektrický obvod se uzavře uzemňovacím vedením
Materiál :
4 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul s objímkou E 10
2 krokosvorka
1 miliampérmetr
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
spojovací vodiče žluté-zelené
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Elektrický obvod se nejdříve uzavře spojovacími vodiči mezi
místy "A" a "B". Nyní se použije stejnosměrné napětí 6 V.
Výsledek :
Žárovečka se rozsvítí, miliampérmetr ukazuje intenzitu elektrického proudu přibližně 60 mA.
Pokus :
Spojovací vodiče mezi body "A" a "B" se odstraní, elektrický obvod se uzavře přes zem. K tomu se ještě spojí bod "A"
například s holým místem topného tělesa, bod "B" s plynovým nebo vodovodním kohoutem.
Výsledek :
Je-li použito stejnosměrné napětí 6 V, žárovečka se rozsvítí a miliampérmetr ukazuje opět stejnosměrný proud
přibližně 60 mA. Elektrický obvod může být uzavřen uzemňovacím vedením.
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...215
Powered by FlippingBook