Návod "DZS Elektřina" - page 83

© 2013 Didaktik s.r.o.
81
2. Měření napětí, zdroje napětí
E 2.1 Měření napětí
Materiál :
2 modul připojení
4 modul vedení L
1 modul baterie 1,5 V
1 voltmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení.
Výsledek :
Voltmetr ukazuje napětí akumulátoru.
Poznámka :
Prostřednictvím druhého zapojení může být měřeno stejnosměrné napětí, které je nyní nastavené na síťovém přístroji.
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...215
Powered by FlippingBook