Návod "DZS Elektřina" - page 84

© 2013 Didaktik s.r.o.
82
E 2.2 Svorkové napětí - napětí při běhu naprázdno
Materiál :
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E10
1 voltmetr
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
První uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení.
Nejdříve zůstane vypínač otevřený. Stejnosměrné napětí se nastaví tak, aby voltmetr ukazoval 6 voltů.
Výsledek :
U přerušeného elektrického obvodu měří voltmetr napětí při běhu naprázdno.
Pokus :
Nyní se vypínač uzavře, žárovka se rozsvítí. U tohoto provedení pokusu poklesne napětí na 4,9 voltů. Tato hodnota se
může měnit podle druhu žárovky a zdroje napětí.
Výsledek :
U uzavřeného elektrického obvodu ukazuje voltmetr svorkové napětí. Je vždy nižší než napětí při běhu naprázdno.
Poznámka :
Tento pokus může být opakován se střídavým napětím.
Stav nabití baterie nebo akumulátoru se zkouší jen při zatíženém elektrickém obvodu.
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...215
Powered by FlippingBook