Návod "DZS Elektřina" - page 85

© 2013 Didaktik s.r.o.
83
E 2.3 Úbytek napětí na vypínači
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení T
4 modul vedení L
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E10
1 voltmetr
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení.
Voltmetr se přiloží paralelně k vypínači. Použije se stejnosměrné napětí 6 V.
Vypínač se otevře a uzavře, jsou pozorovány ukazované hodnoty na voltmetru.
Výsledek :
Je-li elektrický obvod uzavřený, nezávisí napětí na vypínači (na vypínači nenastává úbytek napětí).
Je-li elektrický obvod přerušený, závisí celkové napětí při běhu naprázdno na vypínači (napětí při běhu naprázdno
odpadá na vypínači).
Druhé uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Voltmetr se nyní přiloží paralelně k žárovce a vypínači.
Ukazuje se úbytek napětí, který je v tomto případě stejný jako použité napětí. Nejdříve je měřeno napětí u
přerušeného, potom u uzavřeného elektrického obvodu.
Výsledek :
U přerušeného elektrického obvodu ukazuje voltmetr napětí
při běhu naprázdno, u uzavřeného elektrického obvodu
svorkové napětí.
Poznámka :
Stav nabití baterie nebo akumulátoru se zkouší jen při
zatíženém elektrickém obvodu.
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...215
Powered by FlippingBook