Návod "DZS Elektřina" - page 86

© 2013 Didaktik s.r.o.
84
E 2.4 Úbytek napětí na žárovce
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení T
4 modul vedení L
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E10
1 voltmetr
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Voltmetr se přiloží paralelně k žárovce. Na zdroji napětí je
nastaveno napětí při běhu naprázdno (!) 6 V.
Elektrický obvod je otevřen a přerušen, jsou pozorovány ukazované hodnoty na voltmetru.
Výsledek :
Je-li elektrický obvod přerušený, nezávisí napětí na žárovce (na žárovce neodpadá žádné napětí).
Je-li elektrický obvod uzavřený, závisí svorkové napětí (!) na žárovce (svorkové napětí odpadá na žárovce).
Poznámka :
Také tento pokus může být opakován se střídavým napětím.
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...215
Powered by FlippingBook