Návod "DZS Elektřina" - page 87

© 2013 Didaktik s.r.o.
85
E 2.5 Intenzita proudu je v nerozvětveném elektrickém obvodu všude stejně vysoká
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení L
2 modul přímé vedení
1 modul vypínač
1 modul s objímkou E10
1 miliampérmetr
1 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Miliampérmetr se nejdříve zapojí do elektrického obvodu na
místě "A" . Na zdroji napětí se nastaví napětí 6 V. Je pozorována ukazovaná hodnota na miliampérmetru. Nyní se
miliampérmetr zastrčí do místa "B" a potom do místa "C" a pokaždé je pozorována ukazovaná hodnota.
Výsledek :
Miliampérmetr vždy ukazuje stejnou intenzitu elektrického proudu. V nerozvětveném elektrickém obvodu je intenzita
elektrického proudu ve všech bodech stejně vysoká.
Poznámka :
Tento pokus může být proveden také se střídavým napětím.
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...215
Powered by FlippingBook