Návod "DZS Elektřina" - page 88

© 2013 Didaktik s.r.o.
86
E 2.6 Intenzita proudu v rozvětveném elektrickém obvodu
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení T
3 modul vedení L
3 modul přímé vedení
1 modul vypínač
2 modul s objímkou E10
1 miliampérmetr
2 žárovka 6V/0,3W
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Na zdroji napětí se nastaví stejnosměrné napětí 6 V.
Vypínač se uzavře, je odečítána a zaznamenávána ukazovaná hodnota na miliampérmetru. Nyní se miliampérmetr
zastrčí do místa "B" a potom do místa "C" a pokaždé je pozorována ukazovaná hodnota.
Výsledek :
Celkový elektrický proud se rozdělí mezi oba body "1" a "2". Miliampérmetr ukazuje na místech "A" a "B" intenzitu
obou dílčích proudů, na místě "C" intenzitu celkového proudu. Sčítání ukazuje :
Součet intenzit obou dílčích proudů je rovný intenzitě celkového proudu.
Poznámka :
Tento pokus může být proveden také se střídavým proudem.
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...215
Powered by FlippingBook