Návod "DZS Elektřina" - page 89

© 2013 Didaktik s.r.o.
87
E 2.7 Zdroje napětí v sériovém a paralelním zapojení - měření napětí
Materiál :
4 modul vedení L
1 modul přímé vedení
2 modul vedení T
2 modul baterie 1,5 V
1 voltmetr
Pokus 1 :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Nejdříve je měřeno napětí při běhu naprázdno každé z obou
baterií.
Výsledek 1 :
Napětí by mělo činit hodnotu přibližně 1,5 voltů.
Pokus 2 :
Nyní je zapojení obou baterií odpovídající nákresu sériového
zapojení .
Výsledek 2 :
Napětí, která nyní připadají na obě baterie,
se sčítají.
Pokus 3 :
Jedna z obou baterií je otočena odpovídajícím směrem, takže se
dotýkají dvě elektrody stejného druhu.
Výsledek 3 :
Voltmetr neukazuje žádné napětí.
Pokus 4 :
Zapojení obou baterií je odpovídající nákresu zapojení paralelně k sobě.
Výsledek 4 :
Napětí ukázané na voltmetru zůstává stejné.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...215
Powered by FlippingBook