Návod "DZS Elektřina" - page 90

© 2013 Didaktik s.r.o.
88
Pokus 5 :
Jedna z obou baterií se otočí o 180°, takže jsou nyní navzájem spojeny
minusové a plusové póly obou baterií.
Výsledek 5 :
Voltmetr neukazuje žádné napětí.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...215
Powered by FlippingBook