Návod "DZS Elektřina" - page 91

© 2013 Didaktik s.r.o.
89
E 2.8 Sériové a paralelní zapojení zdrojů napětí - měření intenzity proudu
Materiál :
5 modul vedení L
1 modul přímé vedení
4 modul vedení T
1 modul vypínač
2 modul baterie 1,5 V
1 modul vedení přerušené
2 svorka se zástrčným kolíkem
1 ampérmetr
1 voltmetr
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
Pokus 1 :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Potom se zastrčí svorky se zástrčným kolíkem do modulu
vedení přerušeného a spojí se kouskem drátu z konstantanu o průměru 0,2 mm.
Nyní je nejdříve měřeno napětí při běhu naprázdno, potom svorkové napětí (elektrický obvod krátkodobě uzavřít!) a
současně intenzita elektrického proudu, jenž při tom protéká.
Výsledek 1 :
Napětí při běhu naprázdno : U = 1,4 V
Svorkové napětí : U = 1,1 V
Intenzita elektrického proudu : I = 1,3 A
Pokus 2 :
Nákresu zapojení nyní odpovídají dvě sériově zapojené
baterie. Jako odpor slouží opět drát z konstantanu (ø =
0,2 mm), který se upne do svorek se zástrčným kolíkem.
Opět je měřeno napětí při
běhu naprázdno a při
krátkodobě uzavřeném elektrickém obvodu současně
svorkové napětí a intenzita elektrického proudu.
E 2.8
Výsledek 2 :
Napětí při běhu naprázdno : U = 2,7 V
Svorkové napětí : U = 1,7 V
Intenzita elektrického proudu : I = 2,07 A
Za účely srovnání s předcházejícím pokusem mohou být zásadně použity pouze dvojice svorkové napětí/intenzita
elektrického proudu. Pod tímto aspektem vychází najevo : z důvodu vyššího svorkového napětí u druhého pokusu
protéká také elektrický proud o vyšší intenzitě.
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...215
Powered by FlippingBook