Návod "DZS Elektřina" - page 92

© 2013 Didaktik s.r.o.
90
Pokus 3 :
U tohoto pokusu je použito (podle nákresu) paralelního zapojení
baterií. Také zde se spojí svorky se zástrčným kolíkem tímtéž
drátem z konstantanu jako u pokusů 1 a 2. Opět je měřeno u
otevřeného elektrického obvodu napětí při běhu naprázdno a u
krátkodobě uzavřeného elektrického obvodu současně svorkové
napětí a intenzita
elektrického proudu.
Výsledek 3 :
Napětí při běhu naprázdno : U = 1,4 V
Svorkové napětí : U = 1,2 V
Intenzita elektrického proudu : I = 1,4 A
Ve srovnání s pokusem 1 se rozpoznává, že velikost svorkového napětí a intenzity elektrického proudu zůstává
stejná. Všeobecně nestoupá intenzita elektrického proudu u paralelního zapojení zdrojů napětí, pokud se v
elektrickém obvodu nachází odpor, pokud tedy neexistuje "případný případ zkratu". U paralelního zapojení zdrojů
napětí narůstá - nehledě k případu zkratu - doba trvání, během níž může být odebíraná energie ze zdroje napětí.
Pozor!
Kvůli vysoké intenzitě elektrického proudu uzavírat elektrické obvody pouze krátkodobě!
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...215
Powered by FlippingBook