Návod "DZS Elektřina" - page 93

© 2013 Didaktik s.r.o.
91
E 2.9 Sériové a paralelní zapojení zdrojů napětí - zkratový proud
Materiál :
5 modul vedení L
2 modul přímé vedení
4 modul vedení T
1 modul vypínač
2 modul baterie 1,5 V
1 ampérmetr
1 voltmetr
Pozor!
Kvůli zkratovým proudům smějí být vypínače uzavřeny jen krátkodobě !
Pokus 1 :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Nejdříve je odečítáno napětí při běhu naprázdno. Potom se
vypínač krátkodobě uzavře; zatímco protéká zkratový proud, je odečítáno svorkové napětí a intenzita elektrického
proudu.
Výsledek 1 :
Napětí při běhu naprázdno : U = 1,4 V
Svorkové napětí : U = 0,4 V
Intenzita elektrického proudu : I = 4 A
Kvůli vysokému zatížení silně odpadá svorkové napětí; intenzita elektrického proudu je omezena především vnitřními
odpory zdroje napětí a ampérmetru.
Pokus 2 :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Ve
srovnání s pokusem 1 jsou nyní zapojené dva přibližně
stejné zdroje napětí. Opět je měřeno napětí při běhu
naprázdno a u krátkodobě uzavřeného elektrického
obvodu svorkové napětí a intenzita elektrického proudu.
Výsledek 2 :
Napětí při běhu naprázdno : U = 2,8 V
Svorkové napětí : U = 0,5 V
Intenzita elektrického proudu : I = 4,6 A
Ve srovnání s pokusem 1 není intenzita elektrického proudu znatelně vzrůstající.
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...215
Powered by FlippingBook