Návod "DZS Elektřina" - page 94

© 2013 Didaktik s.r.o.
92
Pokus 3 :
Nyní se zapojí podle nákresu zapojení dvě baterie paralelně k
sobě. Jako předtím je měřeno napětí při běhu naprázdno,
svorkové napětí a intenzita elektrického proudu v případě zkratu.
Výsledek 3 :
Napětí při běhu naprázdno : U = 1,4 V
Svorkové napětí : U = 0,6 V
Intenzita elektrického proudu : I = 6,5 A
Ve srovnání s pokusem 1 silně vzrůstá u paralelního zapojení
zdrojů napětí v praktickém případě zkratu intenzita elektrického
proudu.
Celkový výsledek :
U paralelního zapojení baterií nebo akumulátorů vzrůstá výrazně intenzita elektrického proudu jen při použití velmi
malých odporů.
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...215
Powered by FlippingBook