Návod "DZS Elektřina" - page 95

© 2013 Didaktik s.r.o.
93
3. Ohmův zákon - zapojení odporů
E 3.1 Čím vyšší napětí, tím vyšší intenzita elektrického proudu - Ohmův zákon
Materiál :
4 modul připojení
3 modul vedení L
5 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 miliampérmetr
1 voltmetr
1 ohmmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Obě svorky se zástrčným kolíkem se zastrčí do obou modulů
připojení a upne se drát z konstantanu dlouhý cca 45 cm o průměru 0,2 mm.
Je použito a navyšováno napětí (nejdříve stejnosměrné, potom střídavé). Jsou odečítány hodnoty příslušných intenzit
elektrického proudu převedeny na ampéry a zapisují se do tabulky.
Stejnosměrné napětí
Střídavé napětí
1,5 V
0,22 A
1,5 V
0,25 A
2,0 V
0,44 A
2,0 V
0,48 A
4,5 V
0,68 A
4,5 V
0,73 A
6,0 V
0,94 A
6,0 V
0,98 A
Výsledek :
Čím vyšší je napětí, tím vyšší je intenzita elektrického proudu. Intenzita elektrického proudu je u změny ohmického
odporu v poměru k napětí přímo proporcionální.
Dělí-li se pokaždé napětí ve voltech příslušnou intenzitou elektrického proudu v ampérech, zůstává výsledek
konstantní. Tato hodnota se nazývá odporem a měří se v ohmech.
Pokus :
Ohmmetrem se přímo určí odpor drátu. Je-li
použit ohmmetr, nesmí se nacházet v
měřicím obvodu žádný další zdroj napětí.
Výsledek :
Ohmmetrem je odpor přímo změřen. Ohmův
zákon může být potvrzen srovnáním.
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...215
Powered by FlippingBook