Návod "DZS Elektřina" - page 96

© 2013 Didaktik s.r.o.
94
E 3.2 Čím kratší drát, tím vyšší intenzita elektrického proudu
Materiál :
4 modul připojení
3 modul vedení L
5 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 ampérmetr
1 voltmetr
1 ohmmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Obě svorky se zástrčným kolíkem jsou zastrčeny do modulu
připojení a jsou upnuty drátem z konstantanu dlouhým cca 45 cm o průměru 0,2 mm. Je použito střídavé napětí 6V.
Výsledek :
Při použití střídavého napětí 6V činí intenzita elektrického proudu 1A.
Pokus :
Nyní se zkrátí délka drátu z konstantanu; obrázek zapojení
ukazuje uspořádání pokusu :
Výsledek :
Je-li opět použito střídavé napětí 6V, činí tentokrát intenzita
elektrického proudu 1,7A. Čím kratší je za jinak stejných
podmínek odporový drát, tím vyšší je intenzita proudu, který jím
protéká.
Podle Ohmova zákona se mohou vypočítat také hodnoty odporu : čím kratší je odporový drát, tím menší je jeho
odpor.
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...215
Powered by FlippingBook