Návod "DZS Elektřina" - page 97

© 2013 Didaktik s.r.o.
95
Pokus :
Ohmmetrem jsou měřeny hodnoty odporu obou odporových drátů.
Výsledek :
Naměřené a vypočítané hodnoty odporu odpovídají (bez výjimky). Čím kratší je odporový drát, tím menší je jeho
odpor.
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...215
Powered by FlippingBook