Návod "DZS Elektřina" - page 98

© 2013 Didaktik s.r.o.
96
E 3.3 Čím větší průřez odporového drátu, tím menší odpor
Pomůcky :
4 modul připojení
1 modul vedení L
5 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 miliampérmetr
1 voltmetr
1 ohmmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
drát z konstantanu, ø = 0,5 mm
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. U prvního pokusu měření se do svorek se zástrčným kolíkem
upne drát z konstantanu o průměru 0,2 mm. Použije se střídavé napětí 1,5V. Je odečítána intenzita elektrického
proudu.
U druhého pokusu měření se do svorek se zástrčným kolíkem upne drát z konstantanu o průměru 0,5 mm.
Výsledek :
Drát z konstantanu, ø = 0,2 mm : I = 0,28 A
Drát z konstantanu, ø = 0,5 mm : I = 1,58 A
Drát z konstantanu s větším průřezem má menší ohmický odpor.
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...215
Powered by FlippingBook