Návod "DZS Elektřina" - page 99

© 2013 Didaktik s.r.o.
97
E 3.4 Odpor závisí na materiálu odporového drátu
Materiál :
4 modul připojení
1 modul vedení L
5 modul přímé vedení
2 modul vedení T
1 miliampérmetr
1 voltmetr
1 ohmmetr
2 svorka se zástrčným kolíkem
spojovací vodiče
napájecí zdroj
drát z konstantanu, ø = 0,2 mm
železný drát, ø = 0,2 mm
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. U prvního měřicího pokusu se upne do svorek se zástrčným
kolíkem železný drát o průměru 0,2 mm. Použije se střídavé napětí 1,5V. Je odečítána intenzita elektrického proudu.
U druhého měřicího pokusu se upne do svorek se zástrčným kolíkem drát z konstantanu o průměru 0,2 mm.
Výsledek :
Železný drát, ø = 0,2 mm : I = 0,75 A
Drát z konstantanu, ø = 0,2 mm : I = 0,28 A
Železný drát má za jinak stejných podmínek menší odpor než drát z konstantanu.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...215
Powered by FlippingBook