Návod "DZS Elektronika" - page 10

© 2013 Didaktik s. r. o.
8
D. Obsah soupravy „DE900-4A DZS Elektronika 1“
PČ Počet
mj
Označení
Popis součástek
Technické parametry
1.
4
ks
DE920-1C
Modul vodič přímý
2.
1
ks
DE920-3R
Modul odpor 10 k
max : 100 V DC / 50 V AC / 2W
3.
1
ks
DE920-3U
Modul odpor 47 k
max : 100 V DC / 50 V AC / 2W
4.
1
ks
DE920-3T
Modul odpor nastavitelný 10 k
max : 100 V DC / 50 V AC / 4W
5.
1
ks
DE920-4A
Modul odpor NTC
0,75 W / 4k7
6.
1
ks
DE920-4J
Modul odpor LDR
max : 20V,
=950 nm
7.
1
ks
DE920-4K
Modul odpor VDR
14V (max. 36V), 0,1 W
8.
1
ks
DE920-4E
Modul odpor PTC
30V, 110
9.
1
ks
DE920-6D
Modul kondenzátor 0,1
F
100 V
10.
1
ks
DE920-6G Modul kondenzátor 1
F
100 V
11.
1
ks
DE920-6J
Modul kondenzátor 10
F
35 V
12.
1
ks
DE920-6N
Modul kondenzátor 100
F
35 V
13.
1
ks
DE920-6Q Modul kondenzátor 1000
F
35 V
14.
2
ks
DE920-7A
Modul Si - dioda
závěrné 1000 V / 1 A
15.
1
ks
DE920-7E
Modul Zenerova dioda
Uz 1V / 5 mA
16.
4
ks
DE920-7K
Modul LED - dioda
max : 20 mA
17.
1
ks
DE920-7T
Modul můstek 4 LED - diody
18.
1
ks
DE920-8A
Modul tranzistor NPN
báze vlevo, 80 V / 1 A
19.
1
ks
DE920-8B
Modul tranzistor NPN
báze vpravo, 80 V / 1 A
20.
1
ks
DE920-8C
Modul tranzistor PNP
báze vlevo, 80 V / 1 A
21.
1
ks
DE920-2A
Modul bzučák
max 9 V
22.
1
ks
P3921-2C
Modul reproduktor
8
/ 1W
23.
1
ks
DE921-2B
Mikrofon
24.
1
ks
P7806-1G
Úložný box velký
25.
1
ks
P7810-1A
Vložka úložného boxu
Napájení :
doporučujeme používat některý ze zdrojů Didaktik :
Univerzální napájecí zdroj (6V AC/6A; 12V AC/6A; 0-15V DC/1A; 0-25V DC/6A; 0-20V DC/6A)
Výkonový napájecí zdroj (6V AC/6A; 12V AC/6A; 0-25V AC/10A; 0-20V DC/10A)
pro napájení nepoužívejte vyšších napětí a proudů, než jsou uvedeny u doporučených zdrojů
V návodu jsou součástky z „DZS Elektronika“ vyznačeny žlutě (sloupec „Materiál“), zbývající součástky jsou z boxů
„DZS Elektřina 1“ a/nebo „DZS Elektřina 2“.
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
16
16
16
17
19
18
20
21
22
23
24
25
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...161
Powered by FlippingBook