Návod "DZS Elektronika" - page 100

© 2013 Didaktik s. r. o.
98
7.9. Záporná zpětná vazba v praxi
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
16
1
Modul LED
4
Spojovací vodiče
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Modul odpor 100 Ω
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 1 kΩ
2
Měřící přístroje 10 mA=
Schéma :
Smysl odporu záporné zpětné vazby spočívá v tom, pracovat proti proudovému vzestupu, který např. může
vzniknout při zahřátí tranzistoru. V důsledku většího kolektorového proudu vzniká na emitorovém odporu větší
úbytek napětí, čímž se snižuje U
BE
napětí a kolektorový proud.
To má být tímto experimentem dokázáno. Poněvadž tranzistor (při "normálních podmínkách!) nemůže být
zahřátý, dosáhne se toho pomocí pomocného napětí (vpravo nahoře v zapojovacím plánu).
Příprava :
Pomocné napětí vpravo se nebude ještě používat. Otočný odpor se nastaví tak, že měřící přístroj vlevo
v kolektorové větvi ukazuje kolektorový proud 10 mA.
Pokus :
Napětí vpravo se připojí a nastaví tak, že měřící přístroj vpravo nahoře ukazuje 2, 3, 4 a 5 mA ("pomocný
proud"). Oba měřící přístroje se pozorují :
Výsledek :
I
H
0
2 mA
3 mA
4 mA
5 mA
I
C
10 mA 8 mA
7 mA
6 mA
5 mA
Poznatek :
Zvýšení kolektorového proudu se kompenzuje pomocí emitorového odporu (pomocí záporné zpětné
vazby) tak, že kolektorový proud se udržuje stabilní.
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...161
Powered by FlippingBook