Návod "DZS Elektronika" - page 101

© 2013 Didaktik s. r. o.
99
7.10. Bázové zapojení (obvody)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
8
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 100 Ω
1
Modul odpor 500 Ω
1
Násobič napětí
1
Modul měřící přístroj 1 V=
1
Modul měřící přístroj 10 V=
2
Měřící přístroje 30 mA=
Schéma :
U všech předchozích zkoušek s tranzistory měly bázový a kolektorový okruh jako druhý přívod společně
emitor. Proto se označují všechna tato zapojení jako emitorové obvody. Když se použije báze jako společný
přívod, nazývá se to "bázové zapojení" ! Jejich proudové a napěťové zesílení má být nyní zkoumáno. K tomu je
potřeba dvou regulovatelných zdrojů stejnosměrného napětí.
1. pokus :
Oba voltmetry ještě nejsou připojeny. Zapojení znázorňuje v horní části proudový okruh kolektor-báze,
ve spodní části proudový okruh báze-emitor. Báze-emitor proud I
BE
se nastaví pomocí otočného odporu a
nastavení stejnosměrného napětí (dole) na 5 mA a konečně na 15 mA. Příslušné kolektorové proudy jsou
odečítány (horní ampérmetr, rozsah 30 mA).
Výsledek :
I
BE
5 mA
15 mA
I
CE
4,9 mA
14,2 mA
Δ I
CE
: Δ I
BE
= 0,0093 A : 0,01 A = 0,93
Proudové zesílení se nachází tedy těsně pod 1.
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...161
Powered by FlippingBook