Návod "DZS Elektronika" - page 102

© 2013 Didaktik s. r. o.
100
2. pokus :
Spodní ampérmetr se odstraní (nahradí se přímým vedením). Budou připojeny oba voltmetry (měřící
rozsahy 10 V a 1 V). Prostřednictvím otočného odporu a napětí (vlevo nahoře) se nakonec nastaví napětí kolektor-
báze U
CB
na 4 V a nakonec na 9 V. Odečítají se příslušná napětí báze-emitor.
Výsledek :
U
CB
4 V
9 V
U
BE
0,48 V
0,55 V
Δ U
CB
: Δ U
BE
= 5 V : 0,07 V = 71
Toto bázové zapojení ukazuje veliké napěťové zesílení.
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...161
Powered by FlippingBook