Návod "DZS Elektronika" - page 103

© 2013 Didaktik s. r. o.
101
7.11. Kolektorové zapojení
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 100 Ω
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul potenciometr 1 kΩ
2
Modul měřící přístroje 10 V=
1
měřící přístroj 1 mA= (μA)
1
Měřící přístroj 100 mA
Schéma :
Zapojení :
Plné kladné napětí leží přímo na kolektoru, zatímco bázový přípoj pomocí děliče napětí 500 Ω -
potenciometru 1 kΩ je méně kladný, tudíž protéká proud kolektor-báze (přes kolektor, bázi a mikroampérmetr),
který může být měněn pomocí otočného odporu. Tranzistorem protéká proud kolektor-emitor. Oba proudy
vycházejí z kolektoru. Také obě napětí mají kolektor jako společný připojovací bod. Proto existuje kolektorové
zapojení.
1. pokus :
Pomocí otočného odporu se nastaví proud kolektor-báze na 300 mA a 500 mA , jsou odečítány
příslušné emitorové proudy :
Příklad měření :
I
CB
300 μA
500 μA
I
CE
38,8 mA
65,2 mA
Faktor proudového zesílení Δ I
CE
: I
CB
= 26,4 mA : 0,2 mA = 132
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,...161
Powered by FlippingBook