Návod "DZS Elektronika" - page 104

© 2013 Didaktik s. r. o.
102
2. pokus :
Pomocí otočného odporu 10 kΩ (namísto 10kΩ) se nastaví napětí kolektor-báze na 2 V a 5 V, odečtou
se příslušná napětí kolektoru-emitoru.
Příklad měření :
U
CB
2 V
5 V
U
CE
2,71 V
5,17 V
Faktor proudového zesílení Δ U
CE
: U
CB
= 2,46 V : 3 V = 0,82 tedy menší než 1.
Poznatek :
Kolektorové zapojení dává velké proudové zesílení, ale napěťové zesílení menší než 1.
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...161
Powered by FlippingBook