Návod "DZS Elektronika" - page 105

© 2013 Didaktik s. r. o.
103
7.12. Zdroj konstantního napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
15
1
Modul Zenerova dioda
4
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 1 kΩ
2
Modul objímka žárovky E10
2
Žárovky 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 30 V=
Schéma :
Problém stabilizace napětí byl projednáván v pokusu 2. 10. Pomocí tranzistoru a Zenerovy diody můžeme
vytvořit podstatně lepší stabilizační zapojení (obvod).
Zapojení :
Zenerova dioda drží napětí přes bázi-emitor plus napětí na zatěžovacím odporu konstantní :
U
Z
=U
BE
+ U
LAST
(+ U
1kΩ
v tomto zapojení, ale ochranný odpor 1 kΩ není bezpodmínečně potřebný). Voltmetr ukazuje
přiložení napětí na zatěžovacím odporu.
Pokus :
1. Jako zatěžovací odpor se zastrčí nejdříve modul 500 W
Výsledek :
Napětí na zatěžovacím odporu 4,29 V až 4,42 V.
2. Jako zatěžovací odpor slouží pouze žárovečka. K tomuto bude modul 500Ω nahrazen modul žárovkou.
Výsledek :
Napětí na zatěžovacím odporu 4,09 V až 4,23 V.
Poznatek :
Pouze s třemi stavebními díly (Zenerova dioda, předřazený odpor, který musí zachytit rozdíl mezi
provozním napětím a propustným napětím a tranzistor) lze obdržet výborné konstantní napětí.
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...161
Powered by FlippingBook