Návod "DZS Elektronika" - page 106

© 2013 Didaktik s. r. o.
104
7.13. Konstantní zdroj napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
15
1
Modul Zenerova dioda
2
Spojovací vodiče
16
1
Modul LED dioda
1
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul potenciometr 1 kΩ
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovky 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 10 mA=
Schéma :
V mnohých případech je konstantní proud důležitější než konstantní napětí. Toto je např. případ u jedné
světelné diody, která může přijmout pouze maximálně 20 mA. Bylo by žádoucí, nepřekonat ve velkém napěťovém
rozsahu tuto proudovou intenzitu maximálního proudu. Tento pokus ukazuje princip zdroje konstantního napětí,
který spočívá v tom, že Zenerova dioda drží konstantní napětí pomocí odporu 500 Ω (+ U
BE
- propustné napětí).
Platí : U
Z
– U
BE
= 500. I
I = (U
Z
– U
BE
) : 500
Když napětí Zenerovy diody U
Z
činí asi 4,4 V, dává výpočet :
I = (4,4 - 0,7) : 500 = 3,7 V : 500 Ω = 0,0074 A tedy 7,4 mA
Pokus :
1. Z-dioda se odstraní a napětí se zvýší při pozorování síly proudu, až tato překročí 20 mA (toto nastává při asi
14V).
Výsledek :
Při ještě vyšším napětí by mohla být LED zničena.
2. Nasadí se Z-dioda. Napětí se zvýší z 6,5 na 20 V.
Výsledek :
Síla proudu stoupá z 5,5 na 7,4 mA.
Poznatek :
Proudové omezení souhlasí s horním výpočtem. Ze čtyř jednoduchých stavebních dílů lze vybudovat
konstantní zdroj napětí.
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...161
Powered by FlippingBook