Návod "DZS Elektronika" - page 107

© 2013 Didaktik s. r. o.
105
7.14. Konstantní proud se dvěma tranzistory
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
19
1
Modul tranzistor, NPN, báze vpravo
4
Spojovací vodiče
2
1
Modul odpor 10 kΩ
2
Modul přímé vedení
2
Modul odpor 100 Ω
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Měřící přístroj 30 V=
1
Měřící přístroj 10 mA
Schéma :
Úloha Zenerovy diody v pokusu 7. 13 může být srovnávacím tranzistorem (Tr
2
), který reguluje (řídí) bázové
napětí regulačního tranzistoru (Tr
1
) tak, že proud přes zatěžovací odpor R
L
zůstane téměř konstantní přes velké
zvýšení napětí.
Zapojení :
Stavba podle zobrazení. Pro napětí větší než 20 V musí být zapnuty do série dva napěťové zdroje.
Pokus :
Jako zatěžovací odpor se použijí podle pořadí odpory 100 Ω , 500 Ω , 1000 Ω a 10 000 Ω a proměří se
síla proudu při napětí mezi 6 V a 30 V.
Příklad měření :
100 Ω
500 Ω
1 kΩ
10 kΩ
6 V
4,7 mA
5,6 mA
4,6 mA
0,5 mA
10 V
4,2 mA
5,9 mA
5,7 mA
0,9 mA
15 V
4,0 mA
6,0 mA
5,9 mA
1,4 mA
20 V
3,7 mA
6,1 mA
6,1 mA
1,9 mA
25 V
4,0 mA
6,2 mA
6,2 mA
2,4 mA
30 V
4,3 mA
6,3 mA
6,2 mA
2,9 mA
Měřící hodnoty ukazují, že zapojení (obvod) působí nejlépe při asi 500 Ω a síla proudu vzrůstá přes 5-
násobný vzrůst napětí jenom o asi 12%. Ale také při 1 kΩ jsou výsledky velmi uspokojivé mezi 10 V a 30 V.
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...161
Powered by FlippingBook