Návod "DZS Elektronika" - page 108

© 2013 Didaktik s. r. o.
106
Když je zatěžovací odpor příliš vysoký (10 kΩ) pro regulační rozsah od asi 6 mA , stoupá síla proudu podle
Ohmových zákonů : Při 5 V vzrůstu napětí stoupá síla proudu o 0,5 mA, jak může být vypočítáno z Ohmova
zákona :
I = U : R = 5 : 10 000 = 0,0005 A = 0,5 mA
Vysvětlení :
Zatěžovací proud od 6 mA vytváří na odporu 100 Ω pokles napětí 0,6 V, čímž se (srovnej 7. 8) přijde
do řízené oblasti Tr
2
odporu 100 Ω , kolektorový proud Tr
2
stoupne, čímž ale poklesne kolektorové napětí,
regulační tranzistor Tr
1
obdrží méně napětí báze-emitor a síla proudu opět poklesne a je tímto udržována
konstantní.
Odporová hodnota odporu báze-emitor určuje tedy konstantní sílu proudu. Jinou (snad jednodušší)
možnost vysvětlení nabízí podle 7. 2 výklad Tr
2
jako řiditelného odporu v děliči bázového napětí Tr
1
, který je tvořen
odporem 3,3 kΩ a z Tr
2
.
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...161
Powered by FlippingBook