Návod "DZS Elektronika" - page 109

© 2013 Didaktik s. r. o.
107
8. Tyristory
8.1. Tyristor se skládá ze čtyř zón
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
1
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Zdroj napětí
5
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Tyristor se 4 přípojkami
1
Spínač
1
Objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
Schéma :
Tyristor se skládá ze čtyř zón, jejichž čtyři přípojky na zóny P-N-P-N jsou označeny v následujícím pořadí
A-G
A
-G
K
-K (anoda,anodové gate, katodové gate, katoda). Za jakých předpokladů může proud protékat tyristorem?
1. pokus :
Při sepnutém spínači, zapojit podle nákresu (pólování je v závorkách) kladný pól na katodu a záporný
na anodu : Dva ze tří přechodů P-N jsou pólovány v nepropustném směru a proto je průchod proudu tyristorem
sotva možný. To také ukazují následující čtyři možnosti napojení na přípojky :
1. G
K
připojen k zápornému pólu,
2. G
K
připojen ke kladnému pólu,
3. G
A
připojen ke kladnému pólu,
4. G
A
připojen k zápornému pólu.
1. pokus :
Kladný pól se připojí na anodu, záporný pól na katodu. Jen jeden z přechodů P-N je nyní pólován v
závěrném směru.
1. G
K
spojit záporným pólem : proud neprochází.
2. G
K
spojit kladným pólem : žárovka svítí.
3. Spínač krátkodobě rozepnout, pak sepnout
4. G
A
spojit se záporným pólem : žárovka svítí
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...161
Powered by FlippingBook