Návod "DZS Elektronika" - page 11

© 2013 Didaktik s. r. o.
9
E. Obsah soupravy „DE900-4E DZS Elektronika 2 – doplněk“
PČ Počet mj
Označení
Popis součástek
1.
1
ks
DE920-1F
Modul vodič T se zdířkou
2.
1
ks
DE920-3U
Modul odpor 47 k
3.
2
ks
DE920-1D
Modul vodič přímý se zdířkou
4.
1
ks
DE920-8P
Modul fototranzistor
5.
1
ks
DE920-1C
Modul vodič přímý
6.
1
ks
DE920-6R
Modul elektrolytický kondenzátor, 10000
F
7.
1
ks
DE920-2X
Modul křížový přepínač s indikací polarity
8.
1
ks
DE920-3N
Modul odpor 4,7 M
9.
1
ks
DE920-3P
Modul odpor 3,3 k
10.
1
ks
DE920-3Y
Modul odpor 1 M
11.
1
ks
DE920-3Q Modul odpor 22 k
12.
1
ks
DE920-6I
Modul kondenzátor 1
F, bipolární
13.
1
ks
DE920-LS
Modul vysílač světelného signálu
14.
2
ks
DE920-4S
Modul solární článek
15.
1
ks
DE920-7R
Modul zobrazovač směru toku proudu
16.
1
ks
DE920-3Z
Modul odpor 1,5 M
17.
1
ks
DE920-8G Modul triak 4A
18.
1
ks
DE920-8D
Modul tranzistor - darlington
19.
1
ks
DE920-8F
Modul tyristor, oboustranně řízený
20.
1
ks
DE920-8E
Modul tyristor, 5A, řízený katodou
21.
1
ks
DE920-8O Modul optosnímač
22.
1
ks
DE920-7U
Modul indikátor přepětí
23.
1
ks
DE920-1N
Modul křižující se vodič
24.
1
ks
DE920-LE
Modul příjímač světelného signálu
25.
1
ks
DE920-3L
Modul odpor lineární, otočný; 2,5 kΩ, 4W
26.
1
ks
DE920-3K
Modul odpor lineární, otočný; 1 kΩ, 4W
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...161
Powered by FlippingBook