Návod "DZS Elektronika" - page 110

© 2013 Didaktik s. r. o.
108
Poznatek :
Když je připojeno plus na vnější zónu P a mínus na vnější zónu N, může být tyristor sepnut kladným
impulsem na vnitřní zóně P nebo záporným impulsem na vnitřní zóně N. Tyristor zůstává vodivým i po odstranění
napětí na bráně.
Odkazy :
1. Jestliže by se tyristor sepnul již při přiložení napětí na A a K, rozepne se tyristor krátkodobým spojením V
1
-V
2
na několik vteřin.
2. Účel odporu 10 kΩ je objasněn v 8. 2.
3. Anodové připojení gate G
A
se v praxi sotva používá. U většiny tyristorů není připojení vyvedeno. Proto jsou
používána v následujících pokusech jen připojení A, K a G
K
.
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...161
Powered by FlippingBook