Návod "DZS Elektronika" - page 111

© 2013 Didaktik s. r. o.
109
8.2. Tyristor při stejnosměrném napětí I
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
3
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
1
Zdroj napětí
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Modul tlačítko
1
Modul vypínač
1
Modul tyristor
1
Objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
Schéma :
Uspořádání podle nákresu. Spínač musí být rozepnut. Přiložit stejnosměrné napětí 10 V. Zasvítí-li přitom
žárovka, stisknout krátce tlačítko, po jeho uvolnění musí žárovka zhasnout.
1. pokus :
Spínač se sepne a potom opět rozepne. Čímž krátkodobě protekl mřížkový proud.
Výsledek :
Žárovka svítí. Mřížkový proud sepnul tyristor a tento zůstává i bez mřížkového proudu v sepnutém stavu.
2. pokus :
K tomu, aby se tyristor "rozepnul" existují dvě možnosti :
1. Přerušení stejnosměrného napětí vytažením přívodní šňůry ze zásuvky.
2. Krátkodobé přemostění tyristoru stisknutím tlačítka. Ztrátou napětí na tyristoru se mohou blokující vrstvy znova
obnovit a tyristor se rozepne. Při stisknutém tlačítku svítí žárovka trochu jasněji, protože pokles napětí na
tyristoru (odpadá asi 0,8 V, dodatečné měření napětí). Po uvolnění tlačítka lze poznat, že se tyristor rozepne.
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...161
Powered by FlippingBook