Návod "DZS Elektronika" - page 112

© 2013 Didaktik s. r. o.
110
3. pokus :
Jaký má smysl odpor 3,3 kΩ, který je zdánlivě nedůležitý pro obvod mřížkového proudu? Nejdříve musí
být obnoveno původní zapojení (rozepnout spínač, žárovku v případě nutnosti zhasnout tlačítkem).
Odpor (LA) 3. 3 kΩ se odstraní a spojovací vedení se zasune do stavebnicového prvku vedení ve tvaru "T"
vlevo od hradlového odporu 1 kΩ. Většinou se žárovka rozsvítí! V opačném případě dotknout se volného konce
vedení. Vinu na tomto otevření mají zbytkové proudy, protékající tyristorem. Aby se zabránilo jejich účinku,
odvedou se zbytkové proudy právě přes odpor LA (3,3 kΩ). Jakmile je tento opět zasunut, zůstává dotek na
spojovací vedení neúčinný.
Poznatek :
Kladným hradlovým impulsem se tyristor "otevře".
Také bez hradlového napětí zůstává tyristor v "otevřeném stavu". Teprve když, mezi anodou a katodou
není žádné napětí může tyristor zavřít.
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...161
Powered by FlippingBook