Návod "DZS Elektronika" - page 113

© 2013 Didaktik s. r. o.
111
8.3. Stanovení mřížky u tyristoru
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
1
Zdroj napětí
6
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul odpor 3,3 kΩ
1
Modul odpor 47 kΩ
1
Modul tlačítko
1
Modul tyristor
1
Objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 1 V=
Schéma :
V tomto pokusu budou odděleny zdroje proudu pro mřížku a anodu tyristoru. Pro anodu-katodu bude
použito druhé vyhlazené stejnosměrné napětí. Pro napětí mřížky (vlevo v obrázku) se použije stabilizované
stejnosměrné napětí.
1. pokus :
Napětí mřížky se pomalu při sledování voltmetru zvyšuje, až tyristor sepne.
Výsledek :
Při napětí asi 0,4 V na mřížce dojde k sepnutí.
2. pokus :
Jak nepatrný je mřížkový proud,lze odhadnout z napětí 0,4 V a mřížkového odporu 47 kW.
3. pokus :
Mřížkový odpor nesmí být příliš vysoký, nemuselo by dojít k sepnutí. Je-li odpor odstraněn při
sepnutém tyristoru, tak nelze tyristor po několika stisknutích tlačítka rozepnout, protože ztrátový svod tyristor opět
spíná.
Poznatek :
Sepnutí tyristoru přes mřížku probíhá již při nejmenších napětích a proudech. Ale je trochu
problematické rozepnutí při stejnosměrném napětí!
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...161
Powered by FlippingBook