Návod "DZS Elektronika" - page 114

© 2013 Didaktik s. r. o.
112
8.4. Tyristor při střídavém napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Modul vypínač
1
Modul tyristor
1
Objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
Schéma :
Výhody tyristoru se ukáží teprve při střídavém napětí. Tento pokus je přípravou pro pokusy k ovládání
výkonu.
1. pokus :
Po sepnutí spínače se rozsvítí žárovka. Po rozepnutí spínače ale (zcela opačně než při stabilizovanén
stejnosměrném napětí!) zhasne. Proč? Protože vypnutí napětí u střídavého napětí probíhá samo od sebe 100 krát
za vteřinu!
2. pokus :
Podle poznatků z 8. 1. by měl tyristor otevřít jen tehdy, když je na anodě kladné napětí, tedy během
jedné ze dvou polovin periody. Aby se toto dalo dokázat, je na žárovce pokles napětí, které je ve fázi s intenzitou
proudu přes žárovku, veden na vstup Y do kanálu 1 osciloskopu. Diagram osciloskopu ukazuje, že proud protéká
skutečně jen během jedné poloviny periody. CH1 : 2V/DIV, 2 ms/DIV.
Poznatek :
Není znatelná žádná výhoda oproti diodě. Podstatný poznatek je v tom, že u střídavého proudu
zůstane tyristor po odpojení mřížkového napětí rozepnut.
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...161
Powered by FlippingBook