Návod "DZS Elektronika" - page 115

© 2013 Didaktik s. r. o.
113
8.5. Fázové řízení tyristorem
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Zdroj napětí
11 1
Modul kondenzátor 10 µF
5
Spojovací vodiče
1
Modul tyristor
1
Objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Osciloskop
Schéma :
V 8. 4 bylo mřížkové napětí a napětí na anodě ve fázi, čímž téměř na začátku kladné poloviny periody
proběhlo sepnutí. Jestliže zpozdíme mřížkové napětí, bude zpožděno také sepnutí, proud protéká tyristorem jen
během části poloviny periody. Tím je výkon snížen, může být řízen posunutím časového okamžiku pro sepnutí.
Schéma zapojení ukazuje, že přestavitelným odporem se ovlivní nabití kondenzátoru. Teprve když je kondenzátor
nabit na spínací napětí (0,6-0,7 V), proběhne sepnutí. Potenciometr, kondenzátor a provozní napětí musí být
sladěno tak, aby časový okamžik pro sepnutí mohl být posunut o celou polovinu periody.
1. pokus :
Ovládáním potenciometru lze řídit výkon žárovky, což lze pozorovat
ihned na rozdílném jasu žárovky.
Y1
2. pokus :
Osciloskop (spouštění s CH2) ukazuje, jak lze časový bod posunovat sem a tam od začátku až do
konce poloviny periody. Jestliže by se toho nepodařilo úplně dosáhnout kvůli tolerancím stavebních prvků, lze toho
dosáhnout zvýšením nebo snížením střídavého napětí. CH1 : 5V/DIV CH2 : 2/DIV,2ms/DIV.
Y2
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...161
Powered by FlippingBook