Návod "DZS Elektronika" - page 116

© 2013 Didaktik s. r. o.
114
8.6. Řízení výkonu TRIAKEM
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
5
Spojovací vodiče
11 1
Modul kondenzátor 10 µF
1
Modul triak
1
Objímka žárovky E10
1
Žárovka 12V/0,05A, E10
1
Objímka žárovky E14
1
Žárovka 24V/25W, E14
1
Osciloskop
Schéma :
Fázové řízení v 8. 4 mohlo využívat jen polovinu periody střídavého napětí, protože tyristor druhou
polovinu periody blokuje. To znamená ale jen poloviční výkon! Aby bylo možno využít obě poloviny periody, musely
by být dva tyristory zapojené proti sobě. Toto je uskutečněno v TRIAKU.
1. pokus :
Po přiložení střídavého napětí lze kolečkem potenciometru 10 kΩ regulovat jas svitu žárovky.
Výsledek :
Výkon žárovky je možné řídit od nuly až po maximální výkon.
2. pokus :
Osciloskop ukazuje, že TRIAK je sepnut během obou polovin periody (nesymetrie musí být při
jednoduchém zapojení tolerována).
3. pokus
Aby se zviditelnilo, že technická hodnota tyristoru tkví v tom, že mohou být řízeny také velké intenzity
proudu (např. TRIAK TIC 263 M až 25 A), nahradí se malá žárovka silnější žárovkou 24/V25 W v objímce E14 a
také se zvýší napětí na 20 - 24 voltů.
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...161
Powered by FlippingBook